ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ღია მონაცემები

 • ინფორმაცია ადგილობრივი ბიუჯეტის და კვარტლური შესრულებების შესახებ;
 • შესყიდვების წლიური გეგმა, წლის განმავლობაში შესული ცვლილებები და ტენდერების რეესტრი;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში  მოქმედი საწარმოები;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი რესურსების ლიცენზიები;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში ქონების იჯარიდან და წიაღის მოპოვების ნებართვების მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში ექსპლუატაცია-ლეგალიზების მონაცემთა ბაზა;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული ძეგლები;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული სასტუმროები;
 • „ახალციხის ციხის“ ვიზიტორთა შესახებ მონაცემები;
 • მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმა;
 • მერიის სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის პროგრამები;
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პროგრამები;
 • საშტატო განრიგი, თანამშრომელთა რაოდენობა და სახელფასო ფონდი;
გააზიარე