ცხელი ხაზი:0 (365) 22 36 16 ან 0 (365) 22 08 08

პროექტები, ტენდერები და აუქციონები

ტენდერები - www.spa.ge

აუქციონები - www.eauction.ge

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე პირობიან ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/623488

გააზიარე