ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

მონაწილეობის პირობები

მონაწილეობის პირობები

პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა დაფინანსდეს ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით. „სტარტაპ საქართველო" პროექტების შერჩევის პროცესს წარმართავს კონკურსის წესით, წარმოდგენილი განაცხადებიდან საუკეთესო პროექტების შერჩევის გზით. „დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამა"-ში მონაწილეობის მსურველი (განმცხადებელი) უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (ან პირთა ჯგუფი)

წარმოდგენილი იდეა უნდა იყოს ინოვაციური და ჰქონდეს ბიზნეს პერსპექტივა

განცხადებელს უნდა გააჩნდეს საკუთარი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ხედვა და მზადყოფნა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://startup.gov.ge/geo/terms

გააზიარე