ცხელი ხაზი:0 (365) 22 36 16 ან 0 (365) 22 08 08

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის „2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციართათვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა:

 

  • ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბენეფიციარები

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობას უფინანსდებათ ამ დაავადებისთვის გათვალისწინებული მედიკამენტოზური მკურნალობა.

 

  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებ;
  • ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებ;
  • გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებ.

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ზემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობას უფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა.

 

  • ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობა.

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიისა და ფსიქიური დარღვევების მქონე პირებს უფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა.

გააზიარე