ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ინდუსტრიული განვითარება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში.

პრიორიტეტები:

 • სამშენებლო მასალები                  
 • ქაღალდი და მუყაო
 •  ხის გადამუშავება                        
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება                         
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება                                             
 • ელ. მოწყობილობები
 • მინ. წყალი                                                   
 • ბიტუმოვანი პროდუქტები
 • რეზინა და პლასტმასი                            
 • ფარმაცევტიკა
 •  საკვები პროდუქტები                              
 • მინ. პროდუქტები

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  ვებ გვერდზე:

http://www.enterprisegeorgia.gov.ge

გააზიარე